Eğitimden Beklenen Faydaya Ulaşma ve Eğitimde Dönüşüm Gerekliliğ

2014-02-20 21:17:00

Eğitim faaliyeti toplumsal bir hizmet olarak devletin önemli görevlerinden birisidir. Bu görev kurumsal bir yapı tarafından yerine getirilir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim faaliyetini yerine getirmek amacıyla yapılandırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu amacı gerçekleştirmek için merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı şeklinde bir yapıya sahip iken bu yapının işleyişinde gereken planlama, düzenleme, uygulama, yönetim, denetim ve değerlendirmeler yine bakanlığın bir görevi olarak belirlenmiştir. Yasal düzenlemeler bakanlığın tüm bu alanlardaki çalışmalarını yönlendirir. Kurumsal, yapısal ve yasal düzenlemeler eğitimin işleyişine yönelik önemli düzenlemeler getirmekle birlikte bu çalışmalar eğitimde istenen düzeye gelinmesinde yeterli değildir. Tersine bu tür düzenlemeler eğitim faaliyetlerini bürokratik kalıplar içine girmeye... ...Kaynak : egitimci35.blogcu.com Devamı

Eğitimde Değişim ve Yetişmiş İnsan Gücümüz

2014-02-20 21:23:00

Eğitim sistemi toplumun insan gücü potansiyelinin şekillendirilmesinde önemli bir araç görevini yerine getirmede kullanılmaktadır. Geçmişte şimdiki gibi kitlesel bir eğitim faaliyetine gerek olmaması sistemli bir eğitim faaliyetinin düzenlenmesini de gerektirmiyordu. Dolayısıyla devlet diye nitelenen mekanizma içinde kurumsal bir eğitim faaliyetine de gerek duyulmuyordu. Özellikle endüstriyel dönüşümle birlikte üretim faaliyetlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar kitlesel eğitim faaliyetlerinin doğmasını da gerektirmiştir. Dünyadaki gelişim sürecini yönlendiren, etkileyen ülkeler erken dönemde eğitimle ilgili düzenlemeleri de gerçekleştirmişlerdir. Ülkemiz tarihi geçmişi itibariyle ortaya koyduğu değişim sürecindeki sorunlar benzer şekilde eğitim sisteminde de yaşandı. Aslında eğitim sistemindeki değişmeler toplumsal değişime birebir bağlıdır. Bu nedenle eğitim sisteminde değişim yapmak... ...Kaynak : egitimci35.blogcu.com Devamı

Eğitim Yönetiminde Yaşanan Belirsizlik

2014-02-20 21:16:00

Milli Eğitim Bakanlığı 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden teşkilatlandı. Daha önceki teşkilat yapısına göre yeni yapı daha sadeleştirilmiş bir şekle dönüştürülmeye çalışıldı. Merkez teşkilatındaki birimlerin bir kısmı kağıt üzerinde kaldırıldı. Bir kısmı yeni isimle devam ediyor. Yapılanmanın niteliğine ilişkin şimdiden bir şey söylemek erken olmakla birlikte yapılanmada uygulanan yöntem konusunda hızlı, gizli ve acil bir yaklaşım takip edildiği söylenebilir. Hangi birime nasıl bir düzen verilmeli, kaldırılması veya birleştirilmesi gereken birimlerle ilgili yapılacaklar konusunda kim ne tür bir çalışma yürüttü kamuoyunda fazla bir bilgisi olan var mı bilemiyorum ama bilgi sahibi olanların sayısının oldukça az olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ne... ...Kaynak : egitimci35.blogcu.com Devamı

OTİSTİK DENİLEN ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE KİBİR SORUNU

2014-02-20 21:14:00
OTİSTİK DENİLEN ÇOCUKLARIN AİLELERİNDE KİBİR SORUNU |  görsel 1

Kendi dilimizi geliştirmek ya da yaratmak yerine yabancı sözcüklere, özellikle de Batı sözcüklerine bayılan bir toplumuz. Oysa kuşu, kuzudan; tavuğu, inekten; ördeği, köpekten; sesleri ile de ayırırız; düşünelim ki kapkaranlık bir ortamdayız ya da gözlerimiz iyice bağlı. Örneğin sağlık, temizlik yerine hijyen; ahlak yerine etik; çalışma yerine aktivite; ilginç yerine enteresan demeye artık neredeyse hükümetler, iktidarlar ile zorlanıyor toplum ki kamunun internet(bilgisayar) sitelerine(alanlarına) bakarsanız kamunun internet sitelerinde bile bu tür yabancı sözcükleri sıkça, bolca görürsünüz. Çocukların adları bile yabancıların adlarından konulmaya başlanıldı. Oysa devlet demek, dil demektir; genel anlamında. Özel anlamında ise 'Kim kime, dum duma', 'Vur patlasın, çal oynasın'... ...Kaynak : birturkbilgesi.blogcu.com Devamı

Oku. Okul Öncesi Eğitimi

2014-02-20 21:13:00

Oku... Oku... Oku... Öğren. Düşün. Yorumla. Geliştir. Üret. Başarılı ve Mutlu Ol. - 005 Okul öncesi dönemdeki çocuk, oyun çocuğudur, bu sebeple, o yaşlardaki bir çocuğa, herhangi bir şeyi sözcüklerle anlatmaya, öğretmeye, kavratmaya çalışmak doğru olmaz. Bu dönemde çocuğa kavratılmak istenen şey, ona oyun içinde gösterilerek, yaptırılarak öğretilmeli, nesnel olarak kazandırılmalıdır. Oyun, çocuğun gerek bilişsel, gerekse dil gelişimi açısından önemlidir. Oyun, çocuğun bedensel, duyusal, psiko-motor, sosyal gelişimlerini etkiler, aynı zamanda mantık ve dil açılarından da çocuğun gelişimine katkıda bulunur. Örneğin çocuk, arkadaşlarıyla oynarken farkında olmadan yeni sözcükler kazanır. Öğrendiği bu sözcükleri arkadaşlarıyla paylaşır, onlara bir şeyler anlatır ya da onları dinler,... ...Kaynak : egemendemokrasipartisi.blogcu.com Devamı

Ankara'nın Valisi, Okul Sütü Dağıtımı Törenine Katıldı...

2014-02-20 21:18:00

Okul öncesi ve İlköğretim çağındaki öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamaya konulan okul sütü programı üçüncü dönemi, Keçiören ilçesi Kocatepe İlkokulunda düzenlenen törenle başlatıldı. Törene; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Öğretmenler, Veliler ve Öğrenciler katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, dünyada herkese yetecek kadar gıda olduğunu ama bunların adaletli dağıtılmadığını söyledi. Herkesin aynı fırsat ve aynı şartlarla bu gıdalara ulaşamadığını belirten Bakan Eker, “Dünyada 900 milyon insan açlıktan ızdırap çekiyor. Dünyadaki her 7 kişiden bir kişi aç.... ...Kaynak : ankaraninvalisi.blogcu.com Devamı